HISTORIA

Zalążkiem Akademii Ekonomicznej w Krakowie był Instytut Towaroznawczy, który rozpoczął działalność dnia 15 października 1924 roku na mocy upoważnienia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Obecnie Akademia Ekonomiczna w Krakowie to niewątpliwie jedna z głównych, w makroregionie południowym, kuźni kadr zarządzających gospodarką. Dynamicznie rozwijająca się, trzecia pod względem liczby studentów uczelnia wyższa w Krakowie, funkcjonuje w kompleksie budynków przy ulicy Rakowickiej.

I MY tu studiujemy.....